19. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 13.08.2017 – 19. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Úterý – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 20.08.2017 – 20. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá 10:30 – mše svatá

Další informace:

-         Bratři augustiniáni srdečně zvou na poutní bohoslužbu u Panny Marie Svatotomské v bazilice na Starém Brně, které bude v úterý 15. srpna 2017 v 18:00 hodin předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

-         Tento týden bude v Olomouci probíhat Celostátní setkání mládeže. Myslete, prosím, na všechny mladé lidi v modlitbě.

-         Na konci prázdnin, v termínu 28.-31.8., je plánován čtyřdenní výlet pro naši farní mládež od 12 let. Informace v sakristii.