Svátek Proměnění Páně

dne .

Farní ohlášky – 06.08.2017 – Svátek Proměnění Páně

Úterý – Památka sv. Dominika, kněze

Středa – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Čtvrtek – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Památka sv. Kláry, panny, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou pouze ve čtvrtek v 17:30 hod. a v pátek kvůli Dni Brna až v 19 hodin

Příští neděle – 13.08.2017 – 19. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá 10:30 – mše svatá

Další informace:

-         Srdečně zveme na další koncert v rámci cyklu Petrovské varhanní léto. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 10. srpna v 19:30 hod. Bližší program najdete na letáčcích a na internetu.