17. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 30.07.2017 – 17. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Úterý – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou pouze ve čtvrtek a pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 06.08.2017 – Svátek Proměnění Páně

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá 10:30 – mše svatá

Další informace:

Bratři kapucíni nás srdečně zvou ke slavení Slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule při mši svaté ve středu 2. srpna v 17 hodin.