16. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 23.07.2017 – 16. neděle v mezidobí

Úterý – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Středa – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Čtvrtek – Památka sv. Gorazda a druhů, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka sv. Marty

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou pouze ve čtvrtek a pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 30.07.2017 – 17. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá        10:30 – mše svatá

Další informace:

Srdečně zveme na další koncert v rámci cyklu Petrovské varhanní léto. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 27. července v 19:30 hod. Bližší program najdete na letáčcích a na internetu.