15. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 16.07.2017 – 15. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Svátek sv. Marie Magdalény

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno 7:30 hod.

-         nejsou večerní mše v úterý a ve středu (jsou pouze ve čtvrtek a pátek 17:30 hod.)

-         nejsou páteční úřední hodiny na faře (pondělí a středa 13-17 hod.)

Příští neděle – 23.07.2017 – 16. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá        10:30 – mše svatá