14. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 09.07.2017 – 14. neděle v mezidobí

Úterý – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno 7:30 hod.

-         nejsou večerní mše v úterý a ve středu (jsou pouze ve čtvrtek a pátek 17:30 hod.)

-         nejsou páteční úřední hodiny na faře (pondělí a středa 13-17 hod.)

Příští neděle – 16.07.2017 – 15. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá   10:30 – mše svatá

Další informace:

- Myslete ve svých modlitbách na naše děti, které jsou tento týden na farním táboře, a také na všechny, kdo jsou během prázdnin na cestách.