13. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 02.07.2017 – 13. neděle v mezidobí

Pondělí – Svátek sv. Tomáše, apoštola

Úterý – Památka sv. Prokopa, opata

Středa – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, mše svatá pouze v 9:00 hod.

Čtvrtek – Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – první v měsíci, po mši svaté krátká adorace. Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         nejsou večerní mše v úterý a ve středu (jsou pouze ve čtvrtek a pátek)

-         nejsou páteční úřední hodiny na faře

Příští neděle – 09.07.2017 – 14. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá        10:30 – mše svatá

Další informace:

- Sbírka na bohoslovce minulou neděli vynesla 12.218 Kč.

- Tento týden bude probíhat tábor našich ministrantů.