11. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 18.06.2017 – 11. neděle v mezidobí

Středa – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, adorační den farnosti, po celý den příležitost k eucharistické adoraci, v 17:30 hod. mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem

Sobota – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, při mši svaté v 9:00 hod. biskup Vojtěch udělí jáhenské a kněžské svěcení (1 kandidát kněžského a 8 kandidátů jáhenského svěcení)

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 25.06.2017 – 12. neděle v mezidobí – FARNÍ DEN

7:30 – latinská mše svatá 10:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi

Další informace:

- Ve středu dopoledne bude pravidelné setkání pro maminky s malými dětmi, ve středu večer setkání třicátníků, v pátek bude poslední biblická hodina

- Už za týden, konkrétně v neděli 25. června 2017, budeme společně na Petrově slavit Den pro farnost. Dnes připomínáme, že v ten den bude mše svatá slavena mimořádně v 10 hodin (spojená mše v 9 hodin a v 10:30 hod.). Na stolku pro obětní dary se prosím zapište na oběd.

- Ve čtvrtek 22. června začíná Petrovské varhanní léto 2017, cyklus sedmi letních varhanních koncertů v katedrále. Budou přibližně každý druhý čtvrtek, vždy v čase 19:30 hod. Informace o přesných termínech a o programu najdete na plakátě a na letáčcích.

- Dnes odpoledne můžeme slavit ve městě Slavnost Těla a Krve Páně. Program začíná v 15:30 hod. mší svatou u minoritů s biskupem Pavlem a po mši bude průvod městem.

- Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 v 17 hodin Händelovo oratorium Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

- Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz. Za organizátory děkuje P. Jan Balík.

- Zveme na Festival Kefasfest. Uskuteční se v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu od 23. do 25. 6. 2017. Hlavními hosty jsou Jarda Svoboda, Pavel Callta a další… Můžete těšit na bohatý program. Např. v sobotu 24. 6. 2017 v 11 hod vystoupí mladí muži z komunity Cenacolo ze Slovenska a promluví o jejich uzdravení ze závislosti.