Slavnost Nejsvětější Trojice

dne .

Farní ohlášky – 11.06.2017 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Úterý – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Čtvrtek – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 18.06.2017 – 11. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

Další informace:

- Dnes odpoledne proběhne v kostele sv. Jakuba v 17:00 hodin koncert Kněžské gregoriánské scholy. Mezi členy patří také náš otec kaplan Jiří. Pásmo středověké hudby a duchovního slova nese název „Maria, znamení na cestě“.

- Ve středu dopoledne bude pravidelné setkání pro maminky s malými dětmi.

- V pátek 16. června bude poslední náboženství pro děti v tomto školním roce. Slavnostně se předá vysvědčení a zakončíme také cyklus mší svatých pro děti. Prosím, vezměte si sešitky s nálepkami, ať si můžete doplnit chybějící. A kdo bude mít aspoň jednu nálepku, může něco hezkého získat. Na páteční večer budou připraveny hry pro děti a počítá se s přespáním dětí na faře až do soboty do rána. Více informací u katechetek.

- V neděli 18. června můžeme slavit ve městě Slavnost Těla a Krve Páně. Program začíná v 15:30 hod. mší svatou u minoritů s biskupem Pavlem a po mši bude průvod městem.

- Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 v 17 hodin Händelovo oratorium Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

- Při příležitosti výročí diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po třech v každém z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Informace, pravidla hry a podrobné podklady jsou k dispozici na stránkách http://biskupstvi.cz/poklady2017.

- Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat všem, kdo se zapojili do Noci kostelů na Petrově.

- Také děkujeme za povedený farní divadelní večer s Lakomcem. Děkujeme manželům Černínových i všem dárcům, kteří přispěli na farnost částkou 11 900 Kč.

- Nakladatelství CESTA pořádá setkání s naším farníkem - prof. PhDr. Vladimírem Smékalem, CSc. spojené s prezentací jeho nové publikace „Psychologie duchovního života“. Akce se koná 13. června 2017 v 17:00 hodin v knihkupectví Cesta (Rašínova ulice v Brně).

- Už za 14 dní, konkrétně v neděli 25. června 2017, budeme společně na Petrově slavit Den pro farnost. O programu budete brzy lépe informováni. Dnes připomínáme, že v ten den bude mše svatá slavena mimořádně v 10 hodin (spojená mše v 9 hodin a v 10:30 hod.). Na stolku pro obětní dary se prosím zapište na oběd.