Seslání Ducha Svatého

dne .

Farní ohlášky – 04.06.2017 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu a ve čtvrtek v 17:30 hod.

Příští neděle – 11.06.2017 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

Další informace:

- Ve středu dopoledne bude pravidelné setkání pro maminky s malými dětmi, večer setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců.

- V pátek 9. června všechny srdečně zveme na Noc kostelů. Informace o programu v katedrále i v jiných kostelích najdete na internetových stránkách Noci kostelů a v brožurkách, které jsou vzadu v kostele připraveny k rozebrání. Mše svatá je v pátek mimořádně až v 18:00 hod. Pravidelné páteční aktivity – náboženství pro děti, schůzka ministrantů, biblická hodina – tentokrát odpadají.

- Ve čtvrtek 8. června začíná v katedrále cyklus varhanních koncertů Petrovské varhanní léto. Začátek koncertu je v 19:30 hod.

- V sobotu 10. června bude otec biskup Pavel Konzbul slavit mši svatou v katedrále v 10:00 hod. na ukončení Teologického kurzu. Osvědčení předá také některým našim farníkům.

- V neděli 11. června proběhne v kostele sv. Jakuba v 17:00 hodin koncert Kněžské gregoriánské scholy. Mezi členy patří také náš otec kaplan Jiří. Pásmo středověké hudby a duchovního slova nese název „Maria, znamení na cestě“.