7. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 28.05.2017 – 7. neděle velikonoční

Úterý – Památka sv. Zdislavy

Středa – Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek – Památka sv. Justina, mučedníka, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, ugandských mučedníků

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 04.06.2017 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30 – latinská mše svatá; 9:00 – mše svatá spojená s biřmováním, slavená otcem biskupem Vojtěchem, mše svatá v10:30 nebude

Další informace:

- Svatodušní vigiliesobota 3.6. ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace. Není to mše. Je to duchovní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého a na biřmování. Od 18:30 se bude zpovídat. Jsou zváni všichni farníci, především biřmovanci, jejich příbuzní a přátelé. 

- Ve středu dopoledne bude pravidelné setkání pro maminky s malými dětmi, ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Poslední letošní mariánská májová pobožnost bude ve středu v 17:00 hod.

- Benefiční divadelní představení pro farnost. Srdečně zveme na divadelní představení „Lakomec“ v úplně novém Dvorním divadle v domě U Tří knížat na Jánské ulici. Představení se uskuteční ve středu 31. května 2017 ve 20:00 hod. Výtěžek představení bude věnován na splátku dluhu farnosti. Vstupenky za cenu 280 Kč jsou k dispozici v sakristii.

- Dnes bude na faře zkouška Petrováčku. Je to příprava na Noc kostelů.

- Římskokatolická farnost Řečkovice zve na hudebně-divadelní křesťanský festival "Full of life." Uslyšíte Sbor Věčně mladých, Řečkovickou scholu, Brno Gospel Choir a SBMku. Uvidíte divadelní představení "Zraněný pastýř" a mnoho dalšího. Přijďte 3. června od 14:00 do Řečkovic do areálu pivovaru.