5. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 14.05.2017 – 5. neděle velikonoční

Úterý – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 21.05.2017 – 6. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Centrum pro rodinu a sociální péči dnes slaví 25. výročí. Slavnostní mše svatá s otcem biskupem je v 10:30 hod. Po celý den se můžete zúčastnit bohatého programu v centru na Biskupské 7.

- Ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Ve středu dopoledne bude pravidelné setkání pro maminky s malými dětmi. Začátek v 9:30 hod. ve farním sále.

- Mariánské májové pobožnosti jsou vždy ve středu a v pátek v 17:00 hod.

- Benefiční divadelní představení pro farnost. Srdečně zveme na divadelní představení „Lakomec“ v úplně novém Dvorním divadle v domě U Tří knížat na Jánské ulici. Představení se uskuteční ve středu 31. května 2017 ve 20:00 hod. Výtěžek představení bude věnován na splátku dluhu farnosti. Vstupenky za cenu 280 Kč jsou k dispozici v sakristii.

- V termínu 2.7. - 7.7.  proběhne na Vranovské přehradě ve Štítarské zátoce už čtvrtý ministrantský tábor. Tentokrát budeme hledat společně se španělským dobyvatelem Alvarezem Contadorem bájný poklad Aztéků. Přihlášku na tábor najdete v sakristii.

- Prosíme o pomoc při organizaci Noci kostelů, která se letos uskuteční v pátek 9. června. V sakristii se můžete zapsat do tabulky ke konkrétním úkolům.

- Farnost Brno-Křenová srdečně zve na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 21. května 2017 v 19:45 hod. Mše svatá před modlitbou je v 18,30 hod. Modlitbu zpěvem společně doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause.