4. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 07.05.2017 – 4. neděle velikonoční

Pondělí – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Panny Marie Fatimské – 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 14.05.2017 – 5. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá

9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi – První svaté přijímání (22 dětí)

10:30 – slavnostní mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem při příležitosti 25. výročí Centra pro rodinu a sociální péči

Další informace:

- Pokud nemáte program pro zítřejší svátek 8. května, můžete se s námi vydat na pěší pouť na Vranov. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. Mše svatá na Vranově přibližně ve 13 hodin.

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti a mše svatá pro děti. Ministrantská schůzka ani biblická hodina tento pátek nebude, protože děti budou slavit svou první svátost smíření. Bude to příležitost ke zpovědi i pro rodiče, kmotry a další příbuzné. Zpovídat budou čtyři kněží.

- Ve středu dopoledne bude pravidelné setkání pro maminky s malými dětmi. Začátek v 9:30 hod. ve farním sále.

- Včera se naši ministranti zúčastnili spolu s panem kaplanem Ministrantského dne v Olomouci. Celkově se sešlo více než 800 ministrantů z naší brněnské diecéze.

- Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy ve středu a v pátek v 17:00 hod.

- Benefiční divadelní představení pro farnost. Srdečně zveme na divadelní představení Lakomec v úplně novém Dvorním divadle v domě U Tří knížat na Jánské ulici. Představení se uskuteční ve středu 31. května 2017 ve 20:00 hod. Výtěžek představení bude věnován na splátku dluhu farnosti. Vstupenky za cenu 280 Kč jsou k dispozici už dnes v sakristii.

- Dnes bude po mši svaté zkouška Petrováčku na první svaté přijímání.