3. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 30.04.2017 – 3. neděle velikonoční

Pondělí – Sv. Josefa Dělníka

Úterý – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Středa – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 07.05.2017 – 4. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- V pondělí 1. května v 11 hodin bude otec biskup Vojtěch slavit mši svatou pro vietnamskou katolickou komunitu.

- Ve čtvrtek bude pravidelné setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti a biblická hodina.Ministrantská schůzka tento pátek nebude, protože v sobotu chlapci odjíždějí na Ministrantský den do Olomouce.

- Zveme na pravidelné dopolední setkávání petrovských maminek s dětmi, jehož náplní je společná modlitba, cvičení dětí i maminek, hernička, přednášky a další aktivity. Kavárna maminek se koná každou středu v 9:30 hod. ve farním sále.

- Na faře je rozpis nedělních služeb ve farní kavárně. Neváhejte se zapsat.

- V sobotu 6. května pojedou naši ministranti do Olomouce do kněžského semináře na Ministrantský den. Odjezd od Janáčkova divadla v 7 hodin, návrat kolem 17:30 hod.