2. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 23.04.2017 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Úterý – Svátek sv. Marka, evangelisty

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 30.04.2017 – 3. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek pravidelné setkání neofytů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti a ministrantská schůzka.

- V pátek 28. dubna se uskuteční večer v 18:30 hod. setkání farní pastorační rady.

- Zveme na pravidelné dopolední setkávání petrovských maminek s dětmi, jehož náplní bude společná modlitba, cvičení dětí i maminek, hernička, přednášky a další aktivity, které společně vymyslíme. První setkání se uskuteční tuto středu 26. dubna v 9:30 hod. ve farním sále. A od této středy bude kavárna maminek vždy pravidelně každou středu ve stejný čas a na stejném místě.

- Na faře je dnes připraven nový rozpis nedělních služeb ve farní kavárně. Začíná příští nedělí. Neváhejte se zapsat.

- V sobotu 6. května pojedou naši ministranti do Olomouce do kněžského semináře na Ministrantský den. Odjezd od Janáčkova divadla v 7 hodin, návrat kolem 17:30 hod.