Boží hod velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 16.04.2017 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 – pontifikální mše svatá, kterou celebruje otec biskup Vojtěch. Zazní při ní Messe solenelle de Sainte Cécile Charlesa Gounoda a Händelovy skladby Zadok the Priest a Halelujah.

Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 9:00 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den (kromě velikonočního pondělí) je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 23.04.2017 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Zveme naše milé děti od 6 do 12 let na tradiční letní farní tábor, který se bude konat od 8. do 15. července 2017. Letos bude naším sídlem fara v Mrákotíně u Telče. Celková cena tábora je díky příspěvku farnosti pro farňátka pouhých 1500,- Kč, pro děti mimofarní 2.000,- Kč. Počet míst pro účastníky je omezen, proto prosíme rodiče, aby svá dítka přihlásili nejpozději do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1000,- Kč. Letošní tábor nese název „Campo del Papa - aneb není František jako František“.