Květná neděle

dne .

Farní ohlášky – 09.04.2017 – Květná neděle

Pondělí – mše svatá v 7:30 hod.

Úterý – mše svaté v 7:30 a v 19:00 hod.

Středa – mše svatá v 7:30 a v 17:30 hod.

Zelený čtvrtek – ráno v 7:00 hod. vás zveme na modlitbu breviáře do chórové kaple. Obvyklá ranní mše sv. nebude. Dopoledne v 9:00 hod. bude otec biskup Vojtěch sloužit mši sv. se svěcením olejů (Missa chrismatis). Večerní mše sv. na památku Večeře Páně bude v 17:30 hod. Po ní následuje adorace v Getsemanské zahradě.

Velký Pátek – den, kdy si připomínáme Ježíšovo umučení. Ráno v 7:00 hod. vás zveme na modlitbu breviáře do chórové kaple. Velkopáteční obřady začnou odpoledne v 15:00 hod. Velký pátek je současně dnem přísného postu.

Bílá sobota – je dnem ztišení a meditace. I toto ráno v 7:00 hod. vás zveme na modlitbu breviáře. Po celý den pak bude příležitost k soukromé modlitbě u Božího hrobu. Velikonoční vigilie začne v 21:00 hod. žehnáním ohně a velikonoční svíce na prostranství před katedrálou. Při mši sv. otec biskup Vojtěch udělí křest našim katechumenům.

Příští neděle – 16.04.2017 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 – pontifikální mše svatá, kterou celebruje otec biskup Vojtěch. Zazní při ní Messe solenelle de Sainte Cécile Charlesa Gounoda a Händelovy skladby Zadok the Priest a Halelujah.

Na velikonoční pondělí bude mše svatá v 9:00 hod.

Další informace:

- Ve čtvrtek bude pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců.

- Dnes odpoledne zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokráte ke kapli sv. Antonína v Dolních Kounicích. Sraz je u 1. zastavení křížové cesty ve 14:30 hod. Pokud máte volné místo v autě, nabídněte je někomu z farníků. Možný sraz u katedrály ve 13:30 hod. Využijte také možnosti navštívit další pamětihodnosti Dolních Kounic, např. starobylý klášter Rosa Coeli.

- Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 15. dubna ráno v 9:00 hod. na faře. Potřebné věci budou zajištěny. Přijďte v hojném počtu.

- Využijte v těchto dnech příležitostí k předvelikonoční svátosti smíření.