5. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 02.04.2017 – 5. neděle postní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 09.04.2017 – Květná neděle

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá začíná žehnáním ratolestí v Denisových sadech, potom následuje průvod do katedrály, celebruje otec biskup Vojtěch 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Dnes odpoledne bude křížová cesta jako obvykle v 16:30 hod. Tentokrát bude zvláště pro děti, které při ní představí svá výtvarná zpracování. Po křížové cestě bude následovat přednáška Lucie Fišerové s názvem Dotek a rána – Tělo Kristovo jako ústřední motiv velikonočních obrazů.

- Pobožnost křížové cesty je také vždy v pátek večer přede mší svatou.

- Příští neděli zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokráte ke kapli sv. Antonína v Dolních Kounicích. Sraz je u 1. zastavení křížové cesty. Další informace budou upřesněny.

- Využijte příležitostí ke svátosti smíření před Velikonocemi: v pátek v rámci Nikodémovy noci od 20 do 22 hodin a také na Květnou neděli nepřetržitě v čase 8:30-10:30 hod.

- V sobotu 8. dubna 2017 od 8:30 do 16:00 hod. proběhne diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Přijedou stovky mladých lidí z celé diecéze. Ranní mše svatá v 7:30 hod. v sobotu nebude.

- Zveme všechny maminky s malými dětmi na pravidelné dopolední setkávání, jehož náplní bude společná modlitba, cvičení dětí i maminek, hernička, přednášky a další aktivity, které společně vymyslíme. Den a čas pravidelného setkávání bude upřesněn podle domluvy. Pokud máte zájem strávit příjemné dopoledne ve společnosti ostatních maminek a dětí, nahlaste se, prosím, po skončení mše svaté v sakristii. Více informací u Jany Holasové.

- Zveme naše milé děti od 6 do 12 let na tradiční letní farní tábor, který se bude konat od 8. do 15. července 2017. Letos bude naším sídlem fara v Mrákotíně u Telče. Celková cena tábora je díky příspěvku farnosti pro farňátka pouhých 1500,- Kč, pro děti mimofarní 2.000,- Kč. Počet míst pro účastníky je omezen, proto prosíme rodiče, aby svá dítka přihlásili nejpozději do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1000,- Kč. Letošní tábor nese název „Campo del Papa - aneb není František jako František“.