4. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 26.03.2017 – 4. neděle postní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 02.04.2017 – 5. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Zveme všechny na dnešní odpoledne, kdy obvyklá křížová cesta v 16:30 hod. proběhne poněkud netradičním způsobem. Duchovní meditace doprovodí varhanní improvizace v podání Mgr. Petra Kolaře.

- Příští neděli bude křížová cesta rovněž v 16:30 hod. a po ní bude následovat přednáška Lucie Fišerové s názvem Dotek a rána – Tělo Kristovo jako ústřední motiv velikonočních obrazů.

- Pobožnost křížové cesty je také vždy v pátek večer přede mší svatou.

- Zveme naše milé děti od 6 do 12 let na tradiční letní farní tábor, který se bude konat od 8. do 15. července 2017. Letos bude naším sídlem fara v Mrákotíně u Telče. Celková cena tábora je díky příspěvku farnosti pro farňátka pouhých 1500,- Kč, pro děti mimofarní 2.000,- Kč. Počet míst pro účastníky je omezen, proto prosíme rodiče, aby svá dítka přihlásili nejpozději do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1000,- Kč. Letošní tábor nese název „Campo del Papa - aneb není František jako František“.

- Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve na Diecézní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 9:00 do 16:00 hodin. Setkání zahájí mše svatá v katedrále a po ní budou následovat přednášky ve Společenském sále centra na Biskupské 7. Na setkání není třeba se přihlašovat.