3. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 19.03.2017 – 3. neděle postní

Pondělí – Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Slavnost Zvěstování Páně

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 26.03.2017 – 4. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Každou postní neděli jste zváni na modlitbu křížové cesty v katedrále v 16:30 hod. a potom od 17:00 hod. na různé zajímavé přednášky. Dnes odpoledne povedou křížovou cestu rodiny a po křížové cestě se můžete těšit na přednášku prof. Vladimíra Smékala „Proč se radovat?“

- Už teď vás zveme také na příští neděli, kdy křížová cesta proběhne poněkud netradičním způsobem. Duchovní meditace doprovodí varhanní improvizace v podání Mgr. Petra Kolaře.

- Pobožnost křížové cesty je také vždy v pátek večer přede mší svatou.

- V sobotu 18. března zemřel emeritní pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Rekviem za zesnulého kardinála Vlka bude sloužit otec biskup Vojtěch v brněnské katedrále v úterý 21. března v 19:00 hod. Prosíme, myslete na zesnulého kard. Vlka ve svých modlitbách.

- Dnes jste jako vždy zváni do farní kavárny. Kvůli novému nátěru podlahy bude ale omezen pohyb v kuchyni kavárny.