2. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 12.03.2017 – 2. neděle postní

Pondělí – Výroční den zvolení papeže Františka (2013)

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 19.03.2017 – 3. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Tento týden jsou jarní prázdniny, proto některé farní aktivity jsou omezené. Páteční náboženství pro děti, ministrantská schůzka ani biblická hodina nebude.Ve čtvrtek pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců bude ale jako obvykle.

- Každou postní neděli jste zváni na modlitbu křížové cesty v katedrále v 16:30 hod. a potom od 17:00 hod. na různé zajímavé přednášky. Dnes odpoledne bude kvůli prázdninám pouze křížová cesta. Příští neděli se můžete po křížové cestě těšit na přednášku prof. Vladimíra Smékala „Proč se radovat?“

- Pobožnost křížové cesty je také vždy v pátek večer přede mší svatou.

- Příští neděli bude opět další setkání přípravy na 1. svaté přijímání dětí.