1. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 05.03.2017 – 1. neděle postní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 12.03.2017 – 2. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude na faře pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců a v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Každou postní neděli jste zváni na modlitbu křížové cesty v katedrále v 16:30 hod. a potom od 17:00 hod. na různé zajímavé přednášky. Dnes odpoledne povede křížovou cestu naše petrovská mládež a po křížové cestě se uskuteční tzv. farní shromáždění či setkání, na kterém bude příležitost seznámit se s farními statistikami, výsledky hospodaření farnosti za uplynulý rok anebo naopak s výhledy na nadcházející období.

- Pobožnost křížové cesty je také vždy v pátek večer přede mší svatou.