8. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 26.02.2017 – 8. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka Haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá papež František jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.

Středa – Popeleční středa, je to den přísného postu – začíná postní doba, doba obrácení a přípravy na Velikonoce. Pro katechumeny je to intenzivní čas přípravy na křest, ostatní věřící se pokáním připravují na obnovu křestního vyznání. Mše svaté na Popeleční středu jsou ráno v 7:30 hod. a večer v 17:30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 05.03.2017 – 1. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Při mši svaté v 10:30 hod. budou katechumeni naší diecéze přijati otcem biskupem mezi čekatele křtu. Přijďte, prosíme, podpořit naše petrovské katechumeny. Bude možnost se s nimi setkat i po mši svaté ve farní kavárně.

Další informace:

- Dnes večer bude setkání naší mládeže, ve středu setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců a v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- V pondělí bude na faře v 19 hodin setkání průvodců katedrály.

- Pro požehnané prožití postní doby je k dispozici na stolku v kostele brožurka Malý průvodce postní dobou za cenu 5 Kč. Existuje také ve formě aplikace do mobilu.

- Všichni jsou srdečně zváni na postní duchovní obnovu farnosti, která se uskuteční tuto sobotu 4. března od 9:30 hod. Tentokrát nám do duše promluví otec Pavel Kafka. Obnova bude zakončena v 15:00 mší svatou. Na oběd se, prosíme, přihlaste v sakristii. Je připraven i paralelní program pro děti.

- Každou postní neděli jste zváni na modlitbu křížové cesty v katedrále v 16:30 hod. a potom od 17:00 hod. na různé zajímavé přednášky. Příští neděli se po křížové cestě uskuteční tzv. farní shromáždění, na kterém bude příležitost seznámit se s farními statistikami, výsledky hospodaření farnosti za uplynulý rok anebo naopak s výhledy na nadcházející období.

- Náš milý jáhen Jonáš bude mít narozeniny. Pokud chcete, můžete mu dnes ve farní kavárně napsat něco hezkého do přání, které se mu pak zašle.