7. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 19.02.2017 – 7. neděle v mezidobí

Středa – Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Čtvrtek – Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 26.02.2017 – 8. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Příští neděli se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá papež František jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.

Další informace:

- Dnes večer bude setkání naší mládeže, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců a v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Chceme vyjádřit upřímné poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci farního společenského večera i farního karnevalu.

- Pro požehnané prožití postní doby, která se pomalu blíží, je k dispozici na stolku v kostele Malý průvodce postní dobou za cenu 5 Kč.

- Nabídka zaměstnání. Rozvíjející se paliativní tým domácího hospice přijme mezi sebe další spolupracovníky – zdravotní bratry/sestry a pečovatele/pečovatelky. Více na www.hospicdoma.cz

- Zpráva z farnosti Brno-Lesná, která shání všemožným způsobem finanční prostředky na stavbu nového kostela. V měsíci březnu končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z České národní banky je jich mezi lidmi roztroušeno ještě za několik stovek milionů korun a od 1.4. nebudou mít téměř žádnou hodnotu. Pokud papírové padesátikoruny máte doma i Vy, můžete je vhodit v neděli do sbírky nebo přinést na faru a my je předáme na Lesnou pro stavbu kostela.