6. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 12.02.2017 – 6. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 19.02.2017 – 7. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes večer bude setkání naší mládeže, ve středu setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců a v pátek náboženství pro děti a ministrantská schůzka. Biblická hodina tentokrát mimořádně nebude.

- Karneval pro děti se uskuteční už tuto sobotu 18. února 2017 od 15:00 hod. v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno, Lerchova 65.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne příští neděli 19. února 2017. Bližší informace na farních webových stránkách a v sakristii.

- Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá pro manžele kurz Manželské večery. Kurz se skládá z osmi setkání, na každém je připravena večeře pro dva, praktická promluva a diskuse v páru na dané téma. Začátek je 17. února. Bližší informace na internetu.

- V úterý 14. 2. nebude zde v katedrále studentská mše svatá, protože se koná v sousedním kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí Pouť ke svatému Valentýnu. V 19 hodin tam bude mše svatá s tematickou promluvou, pak modlitba ke sv. Valentýnovi u jeho obrazu v kostele; po mši svaté možnost otázek a diskuze. Pouť je zvláště pro páry a všechny mladé, kteří hledají své životní povolání.