5. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 05.02.2017 – 5. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Scholastiky, panny

Sobota – Panny Marie Lurdské

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 12.02.2017 – 6. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes večer bude setkání naší mládeže, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců a v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 18. února 2017 od 15:00 hod. v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno, Lerchova 65.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 19. února 2017. Bližší informace na farních webových stránkách a v sakristii.

- Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá pro manžele kurz Manželské večery. Kurz se skládá z osmi setkání, na každém je připravena večeře pro dva, praktická promluva a diskuse v páru na dané téma. Začátek je 17. února. Bližší informace na internetu.

- V úterý 14. února 2017 od 19 hodin bude v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí Pouť ke svatému Valentýnu. Bude mše svatá s tematickou promluvou, káže jezuita o. Ladislav Nosek, studentský kaplan; modlitba ke sv. Valentýnovi u jeho obrazu v kostele; po mši svaté možnost otázek a diskuze. Pouť je zvláště pro páry a všechny mladé, kteří hledají své životní povolání. Svatý Valentýn je patronem mladých lidí a zejména jejich čisté a oddané lásky. Od 18.30 hodin možnost slavení svátosti smíření.

- Farnost Brno-Křenová srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 5. února 2017 v 19:45 hod. Mše svatá před modlitbou je v 18,30 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí Chrámové Pomocné Těleso - ChraPoT - pod vedením Petra Šplíchala.

- Pro věřící z brněnské diecéze je v těchto dnech připravena duchovní obnova s názvem „Cesta, pravda a život“, kterou povede pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Program v pátek 10. 2. 2017 bude probíhat v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici a je určen studentům a mládeži. V sobotu 11. 2. 2017 bude program v kině Scala na Moravském náměstí a je pro věřící z celé diecéze. Všechny srdečně zveme. Více informací na letáku a na internetu.