4. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 29.01.2017 – 4. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá spojená s průvodem a žehnáním svíček (hromniček)

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 05.02.2017 – 5. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes večer bude setkání naší mládeže, ve středu setkání třicátníků a ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců.

- Jste srdečně zváni na již 7. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 11. února 2017. Začátek je v 19:00 hod. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně teplé večeře. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 18. února 2017 od 15:00 hod. v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno, Lerchova 65.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 19. února 2017. Bližší informace na farních webových stránkách a v sakristii.

- Dětem od 6 let nabízíme možnost strávit pololetní prázdniny 3. února 2017 na faře. Den plný her, společných zážitků, ale samozřejmě i modlitby začne v pátek ráno a bude spojen s přespáním na faře do soboty.

- Příští neděli 5. února oslaví otec generální vikář Jiří Mikulášek kulaté 75. narozeniny. Za naši farnost mu můžeme poblahopřát přímo příští neděli při mši svaté v 10:30 hod., kterou bude on celebrovat. Předtím v úterý odpoledne bude slavit děkovnou mši svatou také spolu s kněžími diecéze a zaměstnanci biskupství.