3. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 22.01.2017 – 3. neděle v mezidobí – v naší farnosti den modliteb za jednotu křesťanů

Úterý – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Středa – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Čtvrtek – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 29.01.2017 – 4. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky i biblická hodina pro dospělé. 

- Jste srdečně zváni na již 7. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 11. února 2017. Začátek je v 19:00 hod. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně teplé večeře. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 18. února 2017 v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno, Lerchova 65.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 19. února 2017. Bližší informace a přihlášky u pana faráře.

- Dětem od 6 let nabízíme možnost strávit pololetní prázdniny 3. února 2017 na faře. Den plný her, společných zážitků, ale samozřejmě i modlitby začne v pátek ráno a bude spojen s přespáním na faře do soboty.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání.