2. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 15.01.2017 – 2. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Antonína, opata

Středa – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 22.01.2017 – 3. neděle v mezidobí – v naší farnosti den modliteb za jednotu křesťanů

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky i biblická hodina pro dospělé.

- Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu Brno - Husovice vás srdečně zve k modlitbě za mír a svobodu v naši zemi i ve světě. Modlitba se koná každou 1. a 3. středu v měsíci v 17:00 hod. v chórové kapli brněnské katedrály na Petrově.

- Jste srdečně zváni na již 7. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 11. února 2017. Začátek je v 19:00 hod. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně teplé večeře. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 19. února 2017. Bližší informace a přihlášky u pana faráře.

- Dětem od 6 let nabízíme možnost strávit pololetní prázdniny 3. února 2017 na faře. Den plný her, společných zážitků, ale samozřejmě i modlitby začne v pátek ráno v 9:00 hod. a bude spojen s přespáním na faře do soboty.

- Všichni máme velikou radost z farního sálu a fungující nedělní farní kavárny. Byly by fajn, kdyby se obsluha farní kavárny rozdělila mezi více rodin nebo skupinek lidí. Pokud vás tato nabídka oslovila, můžete se zapsat do připravené tabulky v kostele nebo v kavárně.