Svátek Křtu Páně

dne .

Farní ohlášky – 08.01.2017 – Svátek Křtu Páně

Dnešním dnem končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 15.01.2017 – 2. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Zítra v pondělí 9. ledna 2017 jste zváni na koncert Hradišťanu, který se uskuteční v katedrále od 19:00 hod.

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky i biblická hodina pro dospělé. (Dnes Petrováček?)

- Centrum pro rodinu a sociální péči zve na Duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 14. ledna 2017 od 9:00 do 14:00 hodin v budově centra na Biskupské 7. Mše svatá bude slavena v kapli katedrály.

- Jste srdečně zváni na již 7. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 11. února 2017. Začátek je v 19:00 hod. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně teplé večeře. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání.