Nový rok - 1. ledna 2017

dne .

Farní ohlášky – 01.01.2017 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok

9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi

10:30 – slavnostní mše svatá, kterou celebruje otec biskup Vojtěch.

Pozor, na Nový rok nebude ranní latinská mše svatá.

Odpoledne v 16:30 hod. jste srdečně zváni do katedrály na Novoroční koncert duchovní hudby.

Pondělí – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Odpoledne v 15:00 hod. bude pontifikální mše svatá spojená s požehnáním tříkrálových koledníků.

Úterý – Památka Nejsvětějšího jména Ježíš

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů – mše svatá v 17:30 hod. spojená s žehnáním vody, kadidla a křídy.

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 08.01.2017 – Svátek Křtu Páně

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi (Dómský komorní sbor pod vedením Dagmar Kolařové) 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti.

- V pátek po mši svaté bude setkání farní rady.

- V sobotu 11.02.2017 se uskuteční farní večer v sále oratoře u salesiánů v Brně-Žabovřeskách. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.