Hod Boží vánoční

dne .

Farní ohlášky – 25.12.2016 – Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční

7:30 - latinská mše svatá, zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola

9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi

10:30 – slavnostní mše svatá, kterou celebruje otec biskup Vojtěch. Zazní při ní Missa pastoralis in D od Františka Xavera Brixiho. Dómský smíšený sbor, sólisty a orchestr řídí Petr Kolař.

 

Pondělí – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – mše svaté podle nedělního pořadu bohoslužeb (7:30; 9:00; 10:30)

Úterý – Svátek sv. Jana, evangelisty – mše svatá je ráno v 7:30 hod. a bude spojená s tradičním žehnáním vína

Středa – Svátek sv. Nevinných betlémských dětí, mše ráno v 7:30 a večer v 17:30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše ráno v 7:30 a večer v 17:30 hod., příležitost pomodlit se za svou rodinu a za rodiny v nouzi máte během Nikodémovy noci od 20 do 22 hodin

Sobota – mše svatá ráno v 7:30 hod. a potom odpoledne mše svatá v 16:00 hod. s otcem biskupem Vojtěchem na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku

Pravidelné farní aktivity pro děti i dospělé tento týden odpadají.

Příští neděle – 1.1.2017 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok

9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi

10:30 – slavnostní mše svatá, kterou celebruje otec biskup Vojtěch.

Pozor, na Nový rok nebude ranní latinská mše svatá.

Během těchto svátečních dnů jsou pro vás připraveny krásné vánoční koncerty:

-         Už dnes na Boží hod vánoční v 16:00 hod. je to koncert Kantilény, večer v 19:30 hod. zazní mše Hej, mistře Jakuba Jana Ryby a další vánoční program v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, Dómského smíšeného sboru, orchestru a sólistů.

-         Zítra v den svátku sv. Štěpána jste zváni odpoledne v 16:00 hod. na koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

-         V úterý v 19:30 hod. bude další Vánoční koncert – vystoupí Smíšený sbor Rastislav, Czech virtuosi a sólisté.

-         Na Nový rok je připraven Novoroční koncert duchovní hudby odpoledne v 16:30 hod.

-         Podrobnosti o všech bohoslužbách a koncertech najdete na nástěnce, v brožurkách a na internetu.