4. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 18.12.2016 – 4. neděle adventní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., ve středu večerní mše svatá nebude.

- Příležitost ke svátosti smíření bude v katedrále tento týden ve čtvrtek a v pátek hodinu a půl před večerní mší svatou 16:00-17:30, v pátek navíc během Nikodémovy noci od 20:00-22:00.

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců. (Dnes po mši zkouška Petrováčku.)

- Tento týden budou ve středu ráno poslední roráty. Začátek je opět v 6:00 hod. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře.

- Jste srdečně zváni na koncert Adventních gospelů ve středu 21. prosince v 19:30 hod.


V sobotu je Štědrý den. Ráno v 7:00 hod. zveme farníky na modlitbu breviáře, po ní v 7:30 bude následovat poslední adventní mše svatá. Poté jste zváni na faru na čaj a vánočku.

Odpoledne v 16:00 hod. bude první vánoční mše svatá, zvláště pro rodiny s dětmi, při ní zazpívá dětská schola Petrováček.

O půlnoci jste zváni oslavit Ježíšovo narození pontifikální mší svatou s otcem biskupem Vojtěchem. Zazní při ní Tradiční vánoční koledy v podání Žesťového kvintetu katedrály a Dómské scholy. Petrovští farníci si mohou na tuto půlnoční bohoslužbu vyzvednout místenky v sakristii.

Příští neděle – 25.12.2016 – Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční

7:30 - latinská mše svatá, zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola

9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi

10:30 – slavnostní mše svatá, kterou celebruje otec biskup Vojtěch. Zazní při ní Missa pastoralis in D od Františka Xavera Brixiho. Dómský smíšený sbor, sólisty a orchestr řídí Petr Kolař.

Dodejme hned, že v pondělí je svátek sv. Štěpána. Bohoslužby budou jako v neděli.

Během těchto svátečních dnů jsou pro vás připraveny krásné vánoční koncerty. Na Boží hod v 16:00 hod. je to koncert Kantilény, večer v 19:30 hod. Rybova mše Hej, mistře. Na sv. Štěpána odpoledne v 16:00 hod. koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Podrobnosti o všech bohoslužbách a koncertech najdete na nástěnce, v brožurkách a na internetu.

Další informace:

- Dnes naposledy můžete přispět do naší farní adventní sbírky, která přispěje na charitativní organizaci DEBRA, jež pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Pokladnička je jako vždy na stolku u obětních darů. Obnos slavnostně předáme zástupcům DEBRy při bohoslužbě na Štědrý den odpoledne.