3. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 11.12.2016 – 3. neděle adventní

Úterý – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Středa – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 18.12.2016 – 4. neděle adventní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Dnes při mši svaté v 9:00 hod. předají skauti do rukou otce biskupa Vojtěcha světlo z Betléma. Betlémské světlo je možné si odnést z katedrály každý den až do 24.12., vždy po celou otevírací dobu katedrály, tj. 8:15 – 18:30 hod.

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, schůzka ministrantů, tvoření pro holky i biblická hodina, v neděli společenství petrovské mládeže. (Dnes po mši sv. zkouška Petrováčku.)

- Také tento týden budou v naší katedrále ve středu ráno roráty. Začátek je opět v 6:00 hod. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře.

- Zaposlouchat se do našich jedinečných varhan můžete v sobotu 17. prosince v 17 hodin při dalším adventním varhanním koncertu. Podrobnější informace o programu si můžete přečíst na plakátku, vstupné je dobrovolné. Vzadu v kostele si můžete rovněž rozebrat brožurky s adventním a vánočním programem v naší katedrále i v celém Brně.

- Letošní výtěžek adventní sbírky přispěje na charitativní organizaci DEBRA, která pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Přispět můžete každou adventní neděli do kasičky na stolku u obětních darů. Dnes je možné si tam vyzvednout i tiskoviny, informující o činnosti této organizace.

- Všichni jste srdečně zváni na večerní adventní pásmo Být osou plamene, které se uskuteční dnes v neděli 11.12.2016 v 19:00 hod. ve farním sále. Večerem plným obrazů a literárních textů souvisejícím s adventem a Vánocemi Vás provede Lucia Fišerová.

- Naše farnost by ráda zaslala vánoční přání také našemu bratru jáhnu Janu Jonáši Zaplatilovi na jeho misi do Afghánistánu. Drobný vzkaz nebo aspoň podpis můžete vepsat během tohoto dopoledne do předpřipraveného přání ve farní kavárně. Prosím, určitě vkládejte Honzu také nadále do svých modliteb.

- Petrovští farníci si mohou v sakristii vyzvednout místenky na půlnoční vánoční bohoslužbu.