2. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 04.12.2016 – 2. neděle adventní

Středa – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, zároveň poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. pontifikální mše svatá slavená otcem biskupem Pavlem Konzbulem, bohoslužbě předchází od 17:20 průvod se svícemi z Denisových sadů

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 11.12.2016 – 3. neděle adventní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Příští neděli při mši svaté v 9:00 hod. předají skauti do rukou otce biskupa Vojtěcha světlo z Betléma. Od té chvíle si můžete plamen Betlémského světla kdykoliv přenést z katedrály do svých domovů.

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, schůzka ministrantů, tvoření pro holky i biblická hodina, v neděli společenství petrovské mládeže. (Dnes po mši sv. zkouška Petrováčku.)

- Také tento týden budou v naší katedrále ve středu ráno roráty. Začátek je opět v 6:00 hod. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře.

- Zaposlouchat se do našich jedinečných varhan můžete v sobotu 10. prosince v 17 hodinpři dalším adventním varhanním koncertu. Podrobnější informace o programu si můžete přečíst na plakátku, vstupné je dobrovolné. Vzadu v kostele si můžete rovněž rozebrat brožurky s adventním a vánočním programem v naší katedrále.

- Letošní výtěžek adventní sbírky přispěje na charitativní organizaci DEBRA, která pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Přispět můžete každou adventní neděli do kasičky na stolku u obětních darů.

- Všichni jste srdečně zváni na večerní adventní pásmo Být osou plamene, které se uskuteční v neděli 11.12.2016 v 19:00 hod. ve farním sále. Večerem plným obrazů a literárních textů souvisejícím se sněhem, adventem a Vánocemi Vás provede Lucia Fišerová.