1. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 27.11.2016 – 1. neděle adventní

Středa – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 04.12.2016 – 2. neděle adventní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Příští neděli k nám na závěr mše svaté v 9:00 hod. připutuje sv. Mikuláš.

Další informace:

- Ve středu je setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, schůzka ministrantů, tvoření pro holky i biblická hodina, v neděli společenství petrovské mládeže. (Dnes po mši sv. zkouška Petrováčku.)

- Pro adventní dobu jsou typické také roráty – ranní adventní bohoslužby. V naší katedrále budou každou středu ráno v 6 hodin. Budou probíhat při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře.

- Každou adventní sobotu se rozezní v naší katedrále adventní varhanní koncerty. Začátek je vždy v 17 hodin, vstupné dobrovolné.

- V naší farnosti pořádáme také vždy adventní sbírku na různé dobročinné účely. Letos výtěžek půjde na charitativní organizaci DEBRA, která pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Přispět můžete každou adventní neděli do kasičky u obětních darů.

- K požehnanému prožití adventní doby si můžete vzadu v kostele zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.