Ježíše Krista Krále

dne .

Farní ohlášky – 20.11.2016 – Slavnost Ježíše Krista Krále

Pondělí – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, vietnamských mučedníků, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 27.11.2016 – 1. neděle adventní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi, spojená s obřadem přijetí do katechumenátu 10:30 - mše svatá – při všech bohoslužbách se budou žehnat adventní věnce

Další informace:

- Ve čtvrtek bude pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, schůzka ministrantů, tvoření pro holky i biblická hodina.

- Srdečně zveme na slavnostní koncert u příležitosti ukončení církevního roku, který se uskuteční v naší katedrále dnes večer v 18 hodin. Zazní Missa Santa Cecilia Jakoba de Haana a další skladby v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a Dechového orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov. Vstupné dobrovolné.

- Zveme všechny farníky, kteří by si chtěli vyrobit adventní věnec, na tvořivou dílnu ve středu 23. listopadu od 18 hodin ve farní kavárně. Větvičky na výrobu budou připraveny, ostatní materiál si prosím přineste s sebou. Zájemce prosíme, aby se zapsali v sakristii.

- V sobotu 26. 11. se koná na faře od 9:30 hod. již tradiční adventní duchovní obnova. Tentokráte ji povede otec Petr Balát. Paralelní program pro děti je zajištěn. Duchovní obnova skončí společnou mší sv. v 15:00 hod. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii katedrály, abychom objednali příslušný počet obědů.

- K požehnanému prožití adventní doby si můžete vzadu v kostele zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.