33. ned. mez.

dne .

Farní ohlášky – 13.11.2016 - 33. neděle v mezidobí

Čtvrtek – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 20.11.2016 – Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi (biskup Pavel) 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes při bohoslužbě v 10:30 hodin ukončí otec biskup Vojtěch Cikrle Svatý rok milosrdenství v naší katedrále na Petrově. Při této mši můžeme Bohu poděkovat za všechna obdarování, která jsme v uplynulých měsících mohli přijmout – jako jednotlivci i jako společenství. Tato mše bude poslední možností projít Svatou branou.

- Až do 25. listopadu máte možnost zhlédnout v katedrále výstavu některých děl, která vytvořily děti z různých farností nejen brněnské diecéze ve Svatém roce milosrdenství. Jedná se o projekty, kdy se děti pod vedením katechetů i rodičů snažily konat skutky tělesného a duchovního milosrdenství.

- Ve středu je setkání třicátníků a ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců. Naopak v pátek odpadají aktivity pro děti i biblická hodina kvůli prodlouženému víkendu.

- Příští neděli 20. listopadu se naše petrovská mládež vypraví na pouť do Křižanova. Prosím, přihlaste se v sakristii.

- V den státního svátku, v Den boje za svobodu a demokracii - ve čtvrtek 17. listopadu - bude pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul sloužit pontifikální mši svatou na poděkování za 27 let svobody v naší zemi. Mše svatá začíná v 17:30 hod. v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně.

- Srdečně zveme na slavnostní koncert u příležitosti ukončení církevního roku, který se uskuteční v naší katedrále příští neděli 20. listopadu v 18 hodin. Zazní Missa Santa Cecilia Jakoba de Haana a další skladby v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a Dechového orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov. Vstupné dobrovolné.

- Zveme všechny farníky, kteří by si chtěli vyrobit adventní věnec, na tvořivou dílnu ve středu 23. listopadu od 18 hodin ve farní kavárně. Větvičky na výrobu budou připraveny, ostatní materiál si prosím přineste s sebou. Zájemce prosíme, aby se zapsali v sakristii.

- V sobotu 26. 11. bude adventní duchovní obnova farnosti, kterou povede otec Petr Balát.

- Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení míst právníka a dále pomocné/-ho účetní. Informace na webových stránkách biskupství.