31. ned. mez.

dne .

Farní ohlášky – 30.10.2016 - 31. neděle v mezidobí

Úterý – Slavnost Všech svatých, mše svaté v 7:30 a v 19:00 (biskup Vojtěch)

Středa – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svaté v 7:30 a 17:30 (biskup Vojtěch), při večerní mši svaté zazní Requiem W. A. Mozarta v podání pěveckého sdružení Magnificat, orchestru a sólistů pod vedením dirigenta Petra Kolaře.

V úterý i ve středu se bude zpovídat nejméně hodinu před začátkem večerní mše sv.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa, apoštolů; v 17:30 mše svatá pro děti, 20:00 - 22:00 Nikodémova noc

Příští neděle – 06.11.2016 - 32. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá        9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi          10:30 - mše svatá

Další informace:

- 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

- Ve středu je setkání třicátníků.

- Tento týden budou probíhat všechny pravidelné farní aktivity pro děti i dospělé.

- Z nabídky centra pro rodinu připomínáme Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte, Duchovní obnovu pro rozvedené nebo Víkend matka-dcera. Informace na webových stránkách centra.

- Bethany - dům pomoci, z. s. a řád milosrdných bratří v Brně Vás zvou na Benefiční večer pro Itibo, který se bude konat v pondělí 14. listopadu 2016 u milosrdných bratří v Brně. Informace na nástěnce.