30. ned. mez.

dne .

Farní ohlášky – 23.10.2016 - 30. neděle v mezidobí

 

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; 20:00 - 22:00 Nikodémova noc

Sobota – Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., v úterý v 19:00 hod. mše svatá pro studenty, od středy do pátku také večerní mše sv. v 17:30 hod. 

Příští neděle – 30.10.2016 - 31. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá        9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi          10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes slavíme Světový den modliteb za misie - tzv. Misijní neděli. Svoji podporu finanční můžete odevzdat při sbírkách během všech bohoslužeb. Za dobrovolný příspěvek se budou rozdávat před katedrálou dobroty jako tzv. Misijní koláč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

- Kvůli podzimním prázdninám nebude v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka ani biblická hodina pro dospělé.

- Ve čtvrtek nebude setkání biřmovanců a katechumenů.