27. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 4. 10. 2015

Úterý – V 19.00 bude pontifikální mše sv. na zahájení akademického školního roku, kterou složí otec biskup Vojtěch.

Středa –Památka Panny Marie Růžencové, mše sv. v 17.30 v kapli

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. pro děti 17.30.

Příští neděle – 28. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží Mons. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

 Ve čtvrtek bude na faře v 18.30 příprava na přijetí svátostí pro dospělé a v pátek ve stejném čase biblická hodina.

  • V sobotu v 9.00 hod zveme všechny zdatné farníky a farnice na farní brigádu jejímžn úkolem je úklid a příprava nového farního sálu a vyklizení zbytku sklepních prostor. Brigáda bude v poledních hodinách zakončena občerstvením účinkujících. Děkujeme za pomoc.

  • Na závěr pozvání pro děti po této mši sv. na faru na zkoušku Petrováčku a dnes večer v 18.00 hod pozvání pro mladé, kdy bude na faře společenství petrovské mládeže.