26. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 27. 9. 2015

Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše sv. bude v 9.00 hod.v katedrále.

Úterý – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,mše sv. V 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – mše sv. v 17.30 v kapli

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. pro děti 17.30.

Příští neděle – 27. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží Mons. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • Ve středu bude na faře v 18.30 společenství třicátníků a v pátek ve stejném čase biblická hodina.

  • Příprava na přijetí svátostí pro dospělé (křest, biřmování) začíná na faře tento čtvrtek v 18.30 hod.

  • Na závěr pozvání pro děti po této mši sv. na faru na zkoušku Petrováčku.