25. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 20. září 2015.

Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Úterý – mše sv. V 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – mše sv. v 17.30 v kapli

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. 17.30, kterou slouží otec biskup Vojtěch a udělí při ní kandidaturu stálým jáhnům, od 20.00 bude Nikodémova noc

Příští neděle – 26. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží Mons. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Vážení rodiče, od pátku 25. září začne výuka náboženství na faře pro děti. Od 16.30 hod. probíhá výuka na faře. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii. Tento pátek po večerní mši sv. také začínají schůzky ministrantů.

  • Srdečně zveme všechny zájemce na podzimní farní autobusovou pouť příští sobotu 26. září. Tentokráte navštívíme poutní místo Jablonné v Podještědí, navštívíme hrad Lemberk a dále Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích a Číhošť.Odjíždět budeme autobusem ráno v 6.00 z Brna - parkoviště na Dornychu u Vaňkovky. Zájemci se spolu se složením platby mohou na poslední chvíli ještě dnes přihlásit v sakristii katedrály.

  • Příprava na přijetí svátostí pro dospělé (křest, biřmování) začíná na faře ve čtvrtek 1. října v 18.30 hod.

  • Na závěr pozvání do katedrály na středu 23. září ve 20.00 na varhanní koncert Nanebevstoupení Krista s projekci živé malby.