19. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 9. srpna 1015.

Pondělí – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátek – mše sv. 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

SobotaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie

Příští neděle – 20. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi.

10.30 Pontifikální mše sv. Ke Dni Brna, slouží kardinál Dominik Duka.

  • Pozvání na Den Brna, ten se slaví vždy v sobotu okolo 15. srpna, svátku Nanebevzetí Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána jako patronka a ochránkyně města. Ve slavnostní sobotní večer 15. srpna 2015 v 18.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit pontifikální bohoslužbu na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kde je v současnosti umístěn obraz Panny Marie Svatotomské, ochránkyně Brna. V neděli 16. srpna 2015 v 10.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla slavit pontifikální bohoslužbu pražský arcibiskup kardinál Dominiku Duka, OP.

  • V době letních prázdnin nejsou v katedrále v úterý a ve středu večerní bohoslužby.

  • Dna 22.8. 2015 hodlají v naší farnosti uzavřít sňatek pan Ing. Petr Přibyl, bytem Brno, Nové sady a slečna Ing. Zdeňka Porubová, bytem Čejč.