18. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 2. srpna 2015

Úterý – památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

Čtvrtek –  svátek Proměnění Páně,poutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Sobotapamátka sv. Dominika, kněze

Příští neděle – 19. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi.

10.30 mše sv.

V době letních prázdnin nejsou v katedrále v úterý a ve středu večerní bohoslužby.