16. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 19. 7. 2015

Středa – památka sv. Marie Magdalény

Čtvrteksvátek sv. Brigity, patronky Evropy,poutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Sobotasvátek sv. Jakuba, apoštola

Příští neděle – 17. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi.

10.30 mše sv.

  • V době letních prázdnin nebudou v katedrále v úterý a ve středu večerní bohoslužby.