15. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 12. července 2015

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Příští neděle – 16. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi.

10.30 mše sv.

  • V době letních prázdnin nebudou v katedrále v úterý a ve středu večerní bohoslužby.