13. ned. mez.

dne .

Ohlášky z 28. června 2015

Pondělí – Slavnost sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze, v 17.30 pontifikální slavnostní bohoslužba.

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

PátekSvátek sv. Tomáše, apoštola,mše sv. 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Příští neděle – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a Moravy

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi.

10.30 mše sv.

 Sbírka minulé neděle určená na bohoslovce činila 8 700,- Kč. Dárcům děkujeme.

  • V době letních prázdnin nebudou v katedrále v úterý a ve středu večerní bohoslužby.