12. ned. mez.

dne .

Ohlášky 21. června 2015.

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – Slavnost Narození Jana Křtitele, mše svatá v 17.30 v katedrále

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Sobotav 9.00 pontifikální mše sv. s udělováním kněžského svěcení. Téhož dne bude v katedrále v 17.30 sloužit P. Zdeněk Drštka primiční mši svatou, na kterou jste všichni srdečně zváni.

Příští neděle – 13. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 Primiční mše sv P. Tomáše Fránka, na kterou jste všichni srdečně zváni

  • Sbírka dnešní neděle je určena na bohoslovce brněnské diecéze.Dárcům děkujeme.

  • Dnes probíhá II. kolo voleb do naší farní rady. Na stolečku uprostřed kostela jsou volební lístky s 11 kandidáty, kteří vzešli z I. kola voleb. Na volebním lístku zakroužkujte maximálně 7 kandidátů a vložte lístek do nachystané urny. U stolečku a na nástěnce je také seznam kandidátů spolu s jejich fotografiemi. Dnes volí pouze ti, kteří nevolili minulou neděli.

  • Pozvánka - Festival Kefasfest se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu od 26. do 28. června 2015. Hlavními hosty letos budou Pavel Helan, U2 Desire Revival Band, Husákovo qvarteto a další. Festival nabízí také bohatý doprovodný program. Vezměte své nevěřící a hledající kamarády a přijď zahájit prázdniny na Kefasfest.