11. ned. v mez.

dne .

Ohlášky z 14. června 2015.

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtekpoutní den katedrály,v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekmše sv. 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Sobotav 9.00 pontifikální mše sv. s udělováním jáhenského svěcení

Příští neděle – 12. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží Mons. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Sbírka příští neděle bude určena na bohoslovce brněnské diecéze.

  • Večer bude na faře společenství petrovské mládeže v 18.00. V pátek bude biblická hodina od 18.15 hod.

  • Dnes probíhá II. kolo voleb do naší farní rady. Na stolečku uprostřed kostela jsou volební lístky s 11 kandidáty, kteří vzešli z I. kola voleb. Na volebním lístku zakroužkujte maximálně 7 kandidátů a vložte lístek do nachystané urny. U stolečku a na nástěnce je také seznam kandidátů spolu s jejich fotografiemi.